Pls find the translation below:

Một TMGM giành riêng cho bạn Một trung tâm mạnh mẽ duy nhất cho cả nhà quản lý quỹ và khách hàng để làm việc với nhau.

Với các chức năng tiên tiến đến từ tương lai, nó giúp các nhà quản lý quỹ quản lý khách hàng của họ cùng với phân bổ rủi ro của họ hiệu quả và dễ dàng hơn.

Nó là các công cụ điều chỉnh danh mục đầu tư nâng cao giúp khách hàng kiểm soát hoàn toàn các khoản đầu tư của họ một cách dễ dàng và trực quan hơn.

Một bản điều khiển thống nhất

Hubx đem đến một bản đều khiển thống nhất hoàn hảo cho phép nhà quản lý quỹ theo dõi tất cả khách hàng của họ cùng với những thống kê quan trọng bao gồm:

  • Tên Khách Hàng
  • Giá Trị Ròng
  • Phân Chia Tỷ Lệ

Quản Lý Tiên Tiến, Giao Diện Thân Thiện

HUBx mang lại khả năng quản lý danh mục đầu tư tiên tiến đến tất cả người dùng. Khách hàng có thể dễ dàng theo dõi và quản lý vị thế cùng với việc chia rủi ro.

Nhật ký và ghi chép thông minh của HUBx lưu lại toàn bộ các giao dịch quan trọng - Việc này mang lại môi trường minh bạch thực thụ cho khách hàng để theo dõi thành tích giao dịch của mình.

Advanced Controls, Simple Interface

Bắt Đầu! Đăng ký và tiếp cận thị trường toàn cầu trong chưa đầy 3 phút!