Dành riêng cho Trademax

HUBx là nền tảng riêng biệt được phát triển bởi Trademax giành cho các nhà quản lý quỹ và khách của họ.

Với những ứng dụng hết sức hiện đại giúp nhà quản lý quỹ quản lý khách hàng và chia rủi ro hiệu quả và nhanh chóng hơn.

Công cụ sửa đổi danh mục đầu tư hiện đại giúp bạn hoàn toàn kiểm soát đầu tư và phong cách trực giác.

Một bản điều khiển thống nhất

Hubx đem đến một bản đều khiển thống nhất hoàn hảo cho phép nhà quản lý quỹ theo dõi tất cả khách hàng của họ cùng với những thống kê quan trọng bao gồm:

  • Tên Khách Hàng
  • Giá Trị Ròng
  • Phân Chia Tỷ Lệ

Quản Lý Tiên Tiến, Giao Diện Thân Thiện

HUBx mang lại khả năng quản lý danh mục đầu tư tiên tiến đến tất cả người dùng. Khách hàng có thể dễ dàng theo dõi và quản lý vị thế cùng với việc chia rủi ro.

Nhật ký và ghi chép thông minh của HUBx lưu lại toàn bộ các giao dịch quan trọng - Việc này mang lại môi trường minh bạch thực thụ cho khách hàng để theo dõi thành tích giao dịch của mình.

Advanced Controls, Simple Interface

Bắt Đầu! Đăng ký và tiếp cận thị trường toàn cầu trong chưa đầy 3 phút!

Open An Account