Nền tảng giao dịch với cấp độ thể chế

Trao sức mạnh vượt trội của công cụ phân tích vào tay các nhà giao dịch lẻ.

  • Tích hợp với tất cả trình duyệt
  • Kết cấu mô-đun độc đáo
  • Khả năng đồ thị tiên tiến
  • Quản lý nhiều danh mục đầu tư
  • Giá trực tuyến với thời gian thực
  • Truy cập giá sàn và độ sâu thị trường thực thụ
US
Mặc định Trực tiếp
Phí hàng tháng Free
Chiều sâu 1
Australia
Mặc định Trễ 15 phút
Phí hàng tháng 22 AUD
Chiều sâu toàn bộ
UK
Mặc định Trễ 15 phút
Phí hàng tháng GBP 6
Chiều sâu 1
Hong Kong
Mặc định Trễ 15 phút
Phí hàng tháng 120 HKD
Chiều sâu 1
China SH
Mặc định Trễ 15 phút
Phí hàng tháng 24 USD
Chiều sâu 1
Singapore
Mặc địnhTrễ 15 phút
Phí hàng tháng Free
Chiều sâu 1

Bắt Đầu! Đăng ký và tiếp cận thị trường toàn cầu trong chưa đầy 3 phút!