Tập đoàn TMGM được quản lý bởi ba cơ quan tài chính uy tín

ASIC

ASIC

Australian Securities and Investment Commission

FMA

FMA

Financial Markets Authority

VFSC

VFSC

Vanuatu Financial Services Commission

Văn Phòng của TMGM Group

Sydney Office

Văn phòng Sydney

Level 28, One International Tower
2000 Barangaroo Avenue, 2000 Sydney NSW
Australia

Melbourne Office

Văn phòng Melbourne

Level 7/460 Bourke St
Melbourne VIC 3000
Australia

Adelaide Office

Văn phòng Adelaide

Ground Floor, 60 Hindmarsh Square
Adelaide SA 5000
Australia

Canberra Office

Văn phòng Canberra

Ground Floor, AMP Building, 1 Hobart
Place City, Canberra ACT 2601
Australia

Taiwan Office

Văn phòng Taiwan

Shizheng North 2nd Road
Xitun District, Taichung City
Taiwan, R.O.C

Auckland Office

Văn phòng Auckland

Level One, 1 Kingdon Street
Newmarket, Auckland City 1023
New Zealand

TMGM Group được quản lý bởi ba cơ quan pháp lý tài chính và các điều kiện giao dịch có thể khác nhau đối với mỗi khu vực. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để kiểm tra mức đòn bẩy tối đa và yêu cầu ký quỹ cho từng pháp nhân.

  • asic
  • fma
  • vfsc

Bắt Đầu! Đăng ký và tiếp cận thị trường toàn cầu trong chưa đầy 3 phút!

Open An Account